Екип

СЕКТОР „УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Атанас Драков – директор

Пламен Чергаров – Училищен психолог
Лидия Тошова – Главен учител
Даниела Бушева – Български език и литература
Татяна Владимирова – Български език и литература
Анна Василева – Български език и литература
Виолета Велевска – Математика и ИТ
Иванка Лазарова – Физика и Математика
Даниела Димитрова – Биология и Химия
Инджихан Каракашева – История и География
Елена Славчева – Английски език
Йолита Петрова – Немски език
Нели Филипова – ИТ и География
Светлана Фам-Димитрова – Технологии и предприемачество
Валери Вачев – Изобразително изкуство
Пламен Стефанов – Музика
Тошко Мичав – ФВС
Маргарита Люцканова – ФВС
Катя Зайкова – I клас
Ваня Трифонова – I клас
Наталия Райчева – II клас
Даниела Душкина – II клас
Петя Шонева – III клас
Даниела Мичева – III клас
Лидия Тошова – III клас
Виржиния Цурева – IV клас
Димитринка Демирова – IV клас
Мирослава Божкова – ЦДО I клас
В. Трифонова, К. Зайкова – ЦДО I клас
Милена Цонкова – ЦДО II клас
Нели Любенова – ЦДО II клас
Мария Иванова – ЦДО III клас
Зора Пеева – ЦДО III клас
Ивко Тронков – ЦДО IV клас
Д. Демирова, Д. Мичева – ЦДО IV клас
А. Василева, Й. Петрова – ЦДО V клас
Д. Бушева, Т. Владимирова – ЦДО V клас
Ангелина Рангелова – ЦДО VI клас

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Виржиния Цурева – религия „Християнство“
Метин Молаали – религия „Ислям“

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Весела Тодорова – технически сътрудник
Валентина Иванова – счетоводител
Гюлман Ризова – ЗАС

Силвия Арнаудова – медицинска сестра
Красимира Петрова – портиер / охранител
Спас Балтов – общ работник
Емилия Найденова – хигиенист
Румянка Бозева – хигиенист
Детелина Йотова – хигиенист
Вероника Тронкова – хигиенист
Крема Владимирова – хигиенист
Димитър Георгиев – хигиенист