Родителски срещи

Родителски срещи през 2019 година

Родителски срещи през месец Април 2019 година

––––––––––––––––––––––––––––––-

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА V, VI, VII, Iа клас
8 ЯНУАРИ – 17.00 ч.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА I, II, III, IV, VIв клас
10 ЯНУАРИ – 17.00 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ, РОДИТЕЛИ !

––––––––––––––––––––––––––––––-
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС – 19 СЕПТЕМВРИ ОТ 17.30 ч.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС
– 20 СЕПТЕМВРИ ОТ 17.30 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

–––––

Родителски срещи през 2018 година :

ПЪРВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС :

ВТОРНИК – 11 СЕПТЕМВРИ – 17.00 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ, РОДИТЕЛИ !