Прием в първи клас

––––––––––-

––––––––––

––––––––––

––––––––––-

Прием 2019 / 2020 в 10 подробни стъпки

––––––––––

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

–––––––––-

ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА