Документи

Обществени услуги

1. Издаване на дубликат на документ :

Издаване на дубликат на документ

2. Удостоверение за предучилищно образование :

Удостоверение за предучилищно образование

3. Заявление за достъп до обществена информация :

Заявление за достъп до обществена информация

––––––

Други

Молби и заявления

––––––

Други документи

––––––

Образци

––––––

Адрес за обратна връзка, жалби и сигнали : ou162@abv.bg