Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2020 г.

——————————————————————
Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2020 г.

март_2020

——————————————————————-
Отчет за изпълнение на бюджета до 30.`12.2019 г.

————

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2019 г.

———–

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2019 г.

————

Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2019

———–

Отчет за изпълнение на бюджета до 31.12.2018

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.09.2018

отчет

Отчет за изпълнение на бюджета до 30.06.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета до 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 1.01.2017 г. – 31.12.2017 г.