За училището

162 ОУ „Отец Паисий“ има дългогодишна история. За първи път училището отваря вратите си за своите ученици през 1862г.

В историята на училището, дълбока следа оставя главният учител и директор Горан Димитров.

През 1970г. започва изграждането на нова сграда, която е завършена през 1973г. и училището е преобразувано в основно. Директор е Фиданка Чернева. През годините директори на училището са били Александра Заркова, Полина Шахова, Румен Андреев.

Във времето училището претърпява много промени, както в педагогически персонал, така и в обогатяване и модернизиране на училищната сграда.

Днес 162 ОУ е не само място за обучение на децата от кв. Ботунец, но то се е превърнало във втори техен дом, в място, където могат да споделят, да преживеят хубави моменти, да играят и творят.

Училището разполага с 20 класни стаи, специализирани кабинети по биология, химия, физика, музика, технологии и предприемачество, компютърни кабинети, физкултурен салон.

През годините училището работи по различни проекти: „Успех“, „Заедно в учене и игра“, „Твоят час“ и др.

В Стратегията за развитие на училището са залегнали въпроси за повишаване качеството на образованието, квалификация на учителите и работа по интегрирането на деца от различните етнически групи.

Публикувано в Uncategorized | Вашият коментар