Общи гаранционни условия

Гаранционните карти могат да бъдат издадени от bulcom.bg или  от производителя.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи.

В случай, че клиентът получи стока без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем е длъжен да сигнализира на bulcom.bg. В случай, че клиентът не уведоми bulcom.bg за липсата на гаранционната карта или други документи, се приема че такива са били предоставени от продавача.

Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 работни дни :

  1. Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на bulcom.bg лично или с куриерска фирма Еконт Експрес на адрес: София, ул. Три Уши 6А офис 2, за Булком Сервиз.

  2. Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервиза, той се завежда в сервизния дневник и се диагностицира . Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

  3. Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, други, съгласувани с клиента  действия.

  4. Връщане на стоката към клиента: След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизния център или да бъде изпратен обратно до адреса по куриер. Транспорта в двете посоки е за сметка на клиента.

 Стоките трябва да са с всички документи за покупка, гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема.

Важно : стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата отговорност за продукта при ползване на гаранция, при посочените от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект в гаранционния период се обърнете към телефоните, посочени в гаранционната карта за консултация. Обикновено дефектният продукт трябва да се транспортира до най-близкия сервизен център, оторизиран от производителя и този център поема цялата отговорност за ремонта на продукта. Детайлите по решаване на гаранционни казуси се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.