Общи условия

Общите условия определят условията, при които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание.

Общите условия са задължителни за всички клиенти на сайта и използването му означава, че клиентът се е запознал с тях при всяко негово използване.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно и по всяко време от bulcom.bg. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на сайта.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние.

bulcom.bg си запазва правото да прекрати или откаже регистрация на клиент, без оглед на причината и без да дължи каквито и да е неустойки или обезщетения за това.

Възможността за поръчка е за територията на Р. България, само за лица над 18 години.

bulcom.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер и е възможно доставените продукти да се различават от изобразените, поради технически грешки, промяна на характеристиките, дизайна или ревизията на стоките по вина на производител или вносител. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

Характеристиките, описанията и цените на сайта могат да съдържат грешки и да бъдат променяни по всяко време. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на продавача за такива несъответствия.

bulcom.bg си запазва правото да прави промени по сайта, неговата структура и функции без предварително известяване на клиентите.

bulcom.bg не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на сайта, поради всякакви причини.

Всички стоки, включително тези в промоция, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано на сайта.

Възможно е сайтът да съдържа линкове към други сайтове, като  bulcom.bg не носи отговорност за информацията на тези сайтове.

bulcom.bg и клиентът се съгласяват, че електронната комуникация помежду им, в това число и използването на самостотелен акаунт на клиента, има силата на саморъчен подпис в отношенията между тях.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, от това не произтича недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.