Защита на лични данни

bulcom.bg е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“.

При извършване на поръчка потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат включени в базата данни и обработвани, архивирани, използвани без териториално и/или времево ограничение от bulcom.bg, по електронен път за цели като: Доставка, потвърждение, фактуриране на поръчани стоки и услуги; Проверка, потвърждаване, обработване на плащания и трансфери; Осигуряване на достъп до услуги; Осигуряване на гаранционно обслужване на стоките; Изпращане на брошури, известия и съобщения, промоции, реклама и маркетингови цели; Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчката; Контактуване с Клиенти; Обслужване на клиенти;

Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.

Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Клиентът се съгласява и разрешава на bulcom.bg да предоставя личните му данни на други дружества, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и, с които е в партньорски взаимоотношения. Такива дружества са куриери, банкови и финансови институции, застрахователни дружества, доставчици на маркетингови услуги,  или дружества относно предлаганите стоки и услуги.